آکنهها آب سرازیر شده از بالای برج را حساس هوایی که از فی مابین آن حرکت می کند تماماً ادغام کرده بهطوریکه آب به صورت یک قطره از یک آکنه به سطح آکنه دیگر توسط نیروی ثقل خویش میریزد. برجهای خنککننده سیستم توزیع و پخش آبگرم دارا‌هستند که آب را به رخ یکنواخت بر روی شبکه مشبک نزدیک به هم میپاشد. در بالای آن گروه ای از توزیع مجاری ، که بایستی آب کندانسور به آن ها پمپ شود ؛ از این روش به پایین “حصیرهای” ساخته شده از اسکلت های چوبی یا این که صفحه ها سیم بافته شده ، فضای داخل برج را مالامال می کند. همین برج ها در حقیقت ترکیبی از یک سیکل پاشش آب تماماً باز و یک سیکل گردش آب بسته هستند کولینگ تاور مدار بسته هیبریدی به جهت خنک کاری مدار کندانسور چیلر در مناطق گرم و خشک آیتم ی بسیار قابل قبولی می باشد . برجهای خنککن معمولاً دارای تبخیر آب، حرارت تولید شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیال سرویس را تا دمای حباب مرطوب هوا تحت میآورند؛ اما باید در لحاظ داشت در برخی از برجهای خنککن دارای چرخه بسته که به برج خنککن خشک مشهور هستند، کاهش دمای سیال سرویس صرفاً تا دمایی نزدیک به دمای حباب خشک هوا امکانپذیر است. برج خنک کننده یا برج خنککن (به انگلیسی: Cooling tower) وسیلهای به جهت دفع حرارت زاید آب آیتم به کارگیری در چگالنده به جو از شیوه تبادل حرارتی اصلی هوا برج خنک کننده فایبرگلاس طرح مکعبی است. سپس از یک سری تغییرات کلی همین سیستمها به حالت بتنی تغییر و تحول پیدا کردند و سازههای بزرگ هذلولی کلیدی یک سیستم هوادهی دمنده زیر عنوان برج خنک کننده بتنی آیتم استفاده قرار گرفت. نکته اساسی این میباشد که آب بسیاری از بخشها کشور‌ایران حیاتی دشواری میباشد. البته قابل ذکر هست که هزینه ی اولیه ی آن به دلیل بعد ها بزرگتر از برج خنک کن مدار بسته و مدار گشوده بالاتر میباشد . یک کتاب درسی مهندسی آمریکایی از سال 1911 یک طرح را چنین تعریف کرده است: “پوسته ای دایره ای یا مستطیلی از کاغذ نوری – در واقع ، یک دودکش کاملا عمودی کوتاه (ارتفاع 20 تا 40 فوت) و بزرگتر به صورت جانبی. به کلمه سادهتر، برج خنککننده سیستمی است که از آن به جهت خنکسازی آبی در فرایندهای سردسازی سیستمهای تهویه مطبوع، پالایشگاهها، نیروگاهها و غیره به کار گیری میگردد.