در به عبارتی زمان مدیریت اتحادیه کشوری گازهای طبابت و صنعتی گفته بود که به طور کلی در فصل تابستان گنجایش تولید اکسیژن حدود ۱۵ % کمتر مییابد و قطعی برق شش ساعته در روزهای پیشین نیز باعث شد ایجاد حداقل ۱۰ ساعت عقب بیفتد و ساخت اکسیژن نسبتاً نصف شد که در موقعیت موج پنجم استمرار همین وضعیت ممکن می باشد ما را وادار به واردات اکسیژن کند. گاز اکسیژن شامل حدود 87 درصد از وزن اقیانوس ها به تیتر H2O – آب است. به همین ترتیب اکسیژن به تیتر یک دلیل تمیز کننده عمل می کند. اما اعتنا شود که فشار آزمون اصلی فشار ترکیدن سیلندر گوناگون می باشد. در روزگار انتخاب سیلندر بایستی به حجم و فشار کاری سیلندر اعتنا داشت. به آرامی اکسید می شوند و به مواد بی خسارت تبدیل می شوند. در جریان تنفس هوا به ریه ها منتقل می شود که میزان مشخصی از اکسیژن بوسیله خون جذب می شود. اکسیژن مایع به طور فعال استانداردهای اکسیژن طبابت را به بیمارستان های پیشرو و صنایع گوناگون در میهن ارتقاء داده تا جایگزین اصطلاح “اکسیژن” در ژنرال برای صنعت و بیمارستان ها شود. این گاز تنفسی در ظرفیت های بالا در مخازن کرایوژنیک به صورت اکسیژن مایع نیز ساخت می شود که به جهت مصارف گسترده مثل بیمارستان ها و ماهی سرا ها مورد به کار گیری قرار می گیرد. علیرضا صادقی رئیس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) اراک گفت: او‌لین دستگاه مخزن اکسیژن کرایوژنیک (جداسازهای هوا) مایع حیاتی ظرفیت مراقبت 30 هزار لیتر وارد استان شده و در بیمارستان امیرالمومنین(ع) آیتم بهرهبرداری قرار گرفت. در موقعیت آزاد آن در هوا رخ می دهد. در مرکزها بیمارستانی از مخزن اکسیژن مایع با ظرفیت ۲۵ بدن و ۱۰ بدن به کار گیری می شود، در پالایشگاه ها و پتروشیمی از مخزن نیتروژن مایع که حساس ظرفیت ۷۵ بدن هست و از دسته ۱۰ تن، ۴ تن و ۶ تن آیتم استعمال قرار میگیرد. تحقیقات آخر اروپا در آیتم ازن یا این که اکسیژن درمانی شامل مطالعات در اکسیژن نمودن ماهیچه‌ها استراحت; درمان اختلالات عروقی و التیام درد پشتی از دیسک های دربین نخاعی است. ازن یا این که گاز اکسیژن درمانی در اروپا به مراتب اکثر از ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده است. هیچ وقت اجازه ندهید که اکسیژن مایع در گوشه ای از سیستم اکسیژن رسانی تجمع یافته و یا ایجاد تله نماید، چون موجب جدا شدن سیستم می شود. اکسیژن به طور گسترده ای در صنعت های فلزی ملازم اهمیت استیلن و بقیه گازهای سوختی، برای برش فلز ، جوشکاری ، مشقت بار شدن ، تمیز کردن و ذوب به کارگیری می شود. اکسیداسیون بافت های فرسوده و تغییر‌و تحول آن ها در موادی که ممکن هست به راحتی از بدن خارج شود. درصورتیکه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد ترکیبات اکسیژن مایع لطفا از برگه مخزن اکسیژن مایع دست دوم ما بخواهید.