ترکیب فسفر مایع و هوا به گوشه و کنار احتراق که مشابه برج است تزریق شده و اهمیت انجام واکنش اکسیداسیون فسفر، ایجاد میشود. در همین واکنش، از مواد اول فسفر، هوا و آب به کارگیری میشود. همین ماده به طور اکثر به سه نمک فسفات تبدیل می شود که به تیتر کود استعمال می شود. واکنش در بین الکل و اسید فسفریک است زیرا مخلوطی از مونو، دی و تری استر ها به بیش تر استر های پلیمری به همراه اسید فسفریک اولیه ساخت می شوند. زمان استفاده، نگهداری و حمل و نقل آن، می بایست نکته ها ایمنی رعایت گردد تا زخم های احتمالی کاهش پیدا کند. میزان اسیدیته یا این که PH این حلال به غلظت آن بستگی داراست به این معنی که مهم افزایش غلظت، PH آن کمتر مییابد و اسید قوی تری میشود. همین باعث ساخت لکه های زنگ زدگی از آهن یا لکه های سیاه مایل به قهوه ای از منگنز می شود که در اطراف آبریزهای وان یا این که لباس های شسته شده وجود دارد. در همین طرز تولید، استخوان های انسان ها آسیاب می شد و کلیدی سولفات آلومینیوم مایع، اسید سولفوریک و نمک پتاسیم ترکیب می گشت تا اهمیت نیز واکنش دهند و کود فسفات ساخت شود. اسید فسفریک صنعتی حدودا 85 % غلظت داراست و عمده در صنعت نساجی، صنعت تصفیه پساب، تولید مواد شوینده و ساخت ظروف تفلون مورد استعمال قرار می گیرد. اسیدها مثل اسیدهای فسفریک (H3PO4)، گوگرد (H2SO4)، نیتریک (HNO3)، هیدروکلریک (HCl) و استیک (CH3COOH) به طور گسترده ای در اکثری از صنایع کاربرد دارند، مانند: شیمیایی، کودهای شیمیایی، شستشوی مواد معدنی، تصفیه آب، پالایش نفت، تولید مواد غذایی و فلز.آپاتیت مهمترین فسفات است که در ایجاد اسید فسفرریک در رتبه صنعتی و غذایی کاربرد دارد. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد فروش اسید فسفریک ایرانی لطفا از برگه ما بخواهید.