A (A: جذب خوانده شده، Ԑ: ضریب خاموشی، b: عرض کووت (cm1)، c: غلظت کمپلکس مالون دی آلدهید) اندازه‫گیری و برحسب میکرومول گزارش شد. در این پژوهش سنجش مالون دی آلدهید به‫عنوان شاخص پراکسیداسیون در حیث گرفته شده است. به کار گیری از همین ماده در معالجه عفونتهای قارچی که عاملی به غیر از کاندیدا آلبیکانز داشتهاند و داروهای موجود بر آنها مؤثر نبوده است، تجویز میشود. همین ماده به تیتر پیش ماده به جهت ساخت مواد دیگر به کارگیری می شود.همچنین در راکتور های هسته ای به جهت در اختیار گرفتن شتاب رخنه هسته ای گزینه به کارگیری قرار می گیرد.این کالا به عنوان ماده گند زدا و ضد عفونی کننده هم آیتم به کار گیری قرار می گیرد.در واقع همین ماده از ویژگی های آنتی بیوتیکی علیه عفونت های باکتریایی و قارچی برخوردار میباشد و در آفت کشی، قارچ کشی و علف کشی کاربرد دارااست که آیتم زیاد ایمنی در مقایسه اساسی سایر آفت کش های شیمیایی مضاعف فرارو گریز می باشد. اسید بوریک یک ماده شیمیایی کاربردی است. علاوه بر این، یک و نیم فنجان از همین اسید را در ظرف دستشویی بریزید و بگذارید 30 دقیقه بماند. اسید بوریک و نمک های آن در آب دریا، گیاهان و تقریبا در تمام میوه ها یافت می شوند. یک میلی‫لیتر محلول تری کلرواستیک اسید 20 درصد حاوی تیوباربیتوریک اسید 5/0 درصد به 100 میکرولیتر مثال طولانی تر شد. 0.999 به‫ترتیب غلظت‫های سدیم و پتاسیم موجود در نمونه ها تحلیل شد. H) و 300 میکرولیتر H2O2 (mM 10) ترکیب و در ارتفاع موج 240 نانومتر سرعت حذف 2O2H به‫مدت 2 دقیقه اندازه‫گیری شد (لازم به‫ذکر میباشد که تا قبل از این میزان جذب H2O2 در بافر فسفات در 4/0 تنظیم شد که نقطه شروع برای اندازه­گیری شتاب واکنش بود). زیرا در طول موج 523 نانومتر بعضی از ترکیبات به‫عنوان ترکیبات مزاحم جذب دارا‌هستند پس جذب محلول را در ارتفاع موج 600 نانومتر هم خوانده و از جذب خوانده شده در ارتفاع موج 523 نانومتر ناچیز شد. ساخت کمپانی PG instrument کشور انگلستان) در طول موج nm 523 خوانده شد. Instrument PG (اندازه­گیری و برحسب میلی‫گرم بر دسی لیتر گزارش شد. در فرمول‫های فوق الذکر y میزن جذب و x غلظت الکترولیت‫ها بوده و مقدار الکترولیت‫ها در نمونه‫های به‫صورت میکروگرم بر میلی‫لیتر گزارش شد. آن‌گاه لوله‫ها را به‫مدت 10 دقیقه در تاریکی در 37 سکو سانتی‫گراد قرار داده شدند. لوله­های آزمایش حاوی نمونه کنترل و نمونه­های تیماری را به‫مدت 10 دقیقه در روشنایی (نور تصنعی و مصنوعی در یک اتاقک) و نمونه بلانک در شرایط تماما ظلمت قرار دیتا شد. H، 12 میلی‫مولار متیونین، 75 میکرو مولار نیتروبلو تترازولیوم، 1 میلی‫مولار ریبوفلاوین، 1/0 میلی‫مولار EDTA و 50 میلی‫مولار سدیم کربنات) در لوله‫های اسید بوریک به جهت عفونت واژن آزمایش ریخته شد. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه اسید بوریک یک‌سری ظرفیتی است لطفا از ورقه ما بخواهید.