از غول بیمه تا بستر فناوری: داستان پینگ آن


مدیر نوآوری جاناتان لارسن توضیح می دهد که چطور مجمع چینی انعطاف پذیری را در مقیاس عظیم مدیریت می کند.
منبع: bighat-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>