مجموعه صنعتی آراکس شیمی تولید کننده بخش اعظم ی سود پرک 98% کلیدی بیش از دو ده سال فعالیت دائمی و پویا در راستا بازرگانی، تولید کاستیک سودا ، واردات و صادرات موادشیمیایی تجربه براق دارد. صراط: مجموعه صنعتی آراکس شیمی ساخت کننده عمده ی سود پرک ۹۸% اساسی بیش از دو دهه کار دائمی و پویا در زمینه بازرگانی، تولیدکاستیک سودا ، واردات و صادرات موادشیمیایی تجربه براق دارد.گروه صنعتی آراکس شیمی به عنوان یک شرکت خصوصی در راستا تولید سود پرک دریک تراز پیشرو ودانش بنیان سرگرم به فعالیت می باشد. ۰۵ آبان ۱۳۹۷ – ۱۵:۴۰ بازار نظرات گروه صنعتی آراکس شیمی به عنوان یک کمپانی خصوصی در حوزه ایجاد سود پرک دریک مرحله پیشرو ودانش بنیان درگیر به کار می باشد. گروه صنعتی آراکس شیمی به عنوان یک کمپانی خصوصی در حوزه ایجاد سود پرک دریک تراز پیشرو ودانش بنیان مشغول به فعالیت می باشد. حساس زیر آمدن بها سهام کارخانجات تولید کننده سود پرک پیش از پایان سال، مقدار تقاضای سود پرک اروپایی در ماه های نوامبر و دسامبر حساس کمتر مواجه شد. این ترکیب اساسی تبخیر سود سوزآور مایع ساخته می شود و در صنعت معدن به تیتر ادله شناورسازی به جهت سنگ های معدنی متعدد مثل بوکسیت و در تجارت فرآوری سرامیک استفاده می شوند. سود سوز آور ، به تیتر ماده کلیدی در تولید آلومینیوم از سنگ معدن استعمال می شود. همانطور که در ابتدای نوشته هم ذکرکردیم، سود پرک ماده دوچندان لبریز استفاده­ای است. در بازار جمهوری اسلامی ایران تولیدکنندگان و فروشندگان زیادی اقدام به خرید و فروش سود مایع و سود جامد می‌نمایند که در همین دربین تامین کنندگانی نظیر مبتکران شیمی آماده ارائه همگی گونه های همین ماده بر اساس نیاز مشتریان سود پرک قیمت میباشد. کاستیک سودا پرک در آب و الکل، محلول است و زیاد جاذب رطوبت میباشد. مجموعه صنعتی آراکس شیمی ساخت کننده بخش اعظم ی سود پرک ۹۸% اصلی بیش از دو دهه کار همیشگی و پویا در زمینه بازرگانی، تولیدکاستیک سودا، واردات و صادرات موادشیمیایی تجربه درخشان دارد. سود مایع به شکل صنعتی به صورت محلول ۵۰ % از طریق فرایند الکترولیز محلول های سدیم کلرید در یک عدد از گونه های ظروف الکترولیتی ساخت می گردد. مراحل کلیدی ساخت سود سوز آور، الکترولیز محلول های سدیم کلرید در انواع ظروف الکترولیتی است. کاربرد هیدروکسید سدیم در تخریب بافت های سلولی : از سود مایع می اقتدار جهت از در میان بردن بافت های موجودات زنده به کار گیری کرد.