[ad_1]

11 ژانویه 2021

رویکرد نامتعارف او در حل مشکلات تجاری ، او را در نقش فعلی موفق ساخته است – و با وجود چالش های دویدن در طی یک بیماری همه گیر ، از همه اهداف خود فراتر رفته است. اما این محصول برای تبلیغاتی تحویل داده شده است که آن را به سمت مجموعه C سوق می دهد.

منتهی شدن موریل ویلکینز با این رهبر در مورد اینکه چگونه می تواند خود را برای یک نقش رهبری در شرکت خود جای دهد و چه مراحلی را می تواند برای رسیدن به آنجا انتخاب کند صحبت کنید.

اطلاعات بیشتر:

HBR Presents شبکه ای از پادکست های تهیه شده توسط ویراستاران HBR است که بهترین ایده های تجاری را از ذهن مدیران برجسته در اختیار شما قرار می دهد. نظرات و نظرات بیان شده صرفاً نظرات نویسندگان است و لزوماً منعکس کننده سیاستهای رسمی یا موضع هاروارد تجارت ریویو یا شرکتهای وابسته به آن نیست.

[ad_2]

منبع: bighat-news.ir