مصرف هیدروژن پراکسید در هر حجم پیشنهاد نمی شود. محصولات مبتنی بر پراکسید هیدروژن که به وسیله مصرف کنندگان برای مصارف خانگی خریداری می شوند، طبق معمول حدود 3 % هیدروژن پراکسید دارند. مرکز ها پیشگیری وکنترل بیماری در آمریکا، ضدعفونی نمودن روزانه سطوحی که مرتبا لمس می شوند مانند: دستگیره ها، کلیدهای برق، پیشخوان ها ، تلفن ها ، کیبوردها، شیر آب ، سینک ها و سرویس های بهداشتی را اصلی آب اکسیژنه یا این که بقیه مواد ضدعفونی کننده دوچندان سفارش می کنند. آیا پراکسید هیدروژن به عنوان ضد عفونی کننده در برابر ویروس هایی مانند COVID-19 موءثر است؟ همین ماده همچنین می تواند کلیدی مواد شیمیایی دیگر واکنش نشان داده و رنگ آن ها را تغییر داده یا این که از میان غالب شود به جهت مثال ، پتاسیم پرمنگنات یک پودر جامد بنفش رنگ می باشد که در اثر واکنش اصلی هیدروژن پراکسید در گوشه و کنار اسیدی به رنگ صورتی تبدیل می شود. جنبه های مثبت پراکسید هیدروژن شامل این حقیقت میباشد که مضاعف دوستدار گوشه و کنار زیست میباشد (به O2 و H2O جداسازی می شود) ، بی رنگ و غیر خورنده است. آیا در رخ استنشاق یا بلعیدن پراکسید هیدروژن مضر است؟ FDA اثرات پراکسید هیدروژن را به تیتر یک ماده افزودنی غذایی آزمایش کرده و آن را در لیست شناخته شده به عنوان امن (GRAS) قرار دیتا است. هیدروژن پراکسید رقیق ، که به طور معمول حدود 3 درصد هست (که میتوان از داروخانه ها تنظیم کرد)، برای به کار گیری منظم در خانه بی خطر هستند. در غلظت های پایین، می اقتدار از پراکسید هیدروژن به تیتر دهانشویه به جهت از میان بردن مخاط یا این که تحریکات جزئی دهان به کارگیری کرد (برای این گزینه بدون شک بایستی با پزشک مشورت کرد و به کارگیری سر خود از آن به جهت تمیز نمودن دندان ها خطرناک میباشد و میتواند موجب زخم به بافت لثه شود). در منزل می اقتدار از این شیوه برای از در بین بردن لکه های کپک و کپک از خودرو های ظرفشویی، ضدعفونی کردن پیشخوان ها و تخته های برش و شستن سبزیجات حیاتی از دربین بردن باکتری ها به کارگیری کرد. هیدروژن پراکسید کار کشته را مستقیماً به لکه خون بمالید (هرچه زودتر بهتر)، و بگذارید بماند تا جایی که گاز متوقف شود. سپس، مهم یک پارچه ی تمیز، بر روی لکه ضربه بزنید و آن را بردارید. همین ماده، در غلظت های 3 تا 6 درصد به جهت ضد عفونی دستگاه های تهویه، پارچه و آندوسکوپ استعمال شده است. در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد تجزیه ی آب اکسیژنه فیزیکی است یا این که شیمیایی لطفا از صفحه ما بخواهید.